Górnictwo szansą na polsko-indyjski biznes

Górnictwo szansą na polsko-indyjski biznes

Indie posiadają liczące się na świecie pokłady węgla i plany znacznego zwiększenia jego wydobycia. Polska natomiast restrukturyzując i modernizując sektor górniczy dysponuje dużym doświadczeniem. Ta sytuacja tworzy znakomite warunki do rozwoju naszej współpracy gospodarczej - powiedział wiceminister Grzegorz Tobiszowski 4 lutego 2019 r. w New Delhi podczas podpisania Porozumienia o współpracy w dziedzinie górnictwa między Polską a Indiami. Podczas wizyty odbyły się także rozmowy dwustronne polskiej delegacji z wiceministrem Węgla Republiki Indii Panem H.P. Chaudhary.

Celem podpisanego porozumienia jest stworzenie warunków do przyszłej współpracy w dziedzinie szerokorozumianego przemysłu węglowego pomiędzy firmami obu krajów. Chodzi między innymi o poszukiwania i wydobycie węgla a także stosowanie czystych technologii węglowych, wymianę informacji oraz doświadczeń instytutów i środowisk akademickich działających w tym obszarze. We współczesnym górnictwie nauka i innowacyjne technologie odgrywają coraz większą rolę, chodzi nie tylko o zwiększanie wydajności, ale także poprawę bezpieczeństwa, ochronę środowiska i lepszą jakość życia zaangażowanych społeczności.

Tego typu kontakty ma ułatwić działająca już Wspólna Grupa Robocza ds. Węgla i Energii, która regularnie spotyka się na przemian w Polsce i Indiach.

- Polskie firmy sektora górniczego, stają się coraz bardziej rozpoznawalne na świecie oraz są doceniane za wysoką jakość, dlatego jesteśmy zapraszani do współpracy w wielu regionach świata- powiedział wiceminister Grzegorz Tobiszowski.

Rząd Indii dąży do zwiększenia wydobycia węgla z 708 mln ton w 2016 r. do miliarda ton rocznie do roku 2020. W realizacji tego ambitnego projektu mogą pomóc polskie firmy, które dysponują takim doświadczeniem. Indie zainteresowane są m.in. technologiami podziemnymi i odkrywkowymi w zakresie budowy obiektów (kopalń i zakładów wzbogacania węgla), dostawami maszyn i urządzeń górniczych oraz usług i robót dla indyjskiego górnictwa węglowego, w tym: nowoczesnych czystych technologii wzbogacania węgla i spalania, technologii wychwytywania metanu oraz współpracą naukowo-techniczną w tym zakresie. Dzięki podpisanym w ubiegłym roku porozumieniom obustronna współpraca stopniowo rozwija się głównie z Bengalem Zachodnim, jednak w przyszłości ma szanse rozszerzyć się również na inne indyjskie stany.

Indie dążą również do większej dywersyfikacji dostaw węgla koksującego, niezbędnego do produkcji stali, który dostarczany jest głównie z Australii. Polski węgiel koksujący jest już obecnie sprzedawany w Indiach, jednak współpraca ta ma jeszcze większy potencjał rozwoju.

Przedstawiciele polskiego rządu oraz firm z branży górniczej, już od pewnego czasu spotykają się w obu krajach i prowadzą coraz bardziej zaawansowane rozmowy biznesowe. Dzięki temu mogą one bardziej skutecznie walczyć o kontrakty na azjatyckim rynku.

***

Współpraca Polski i Indii w dziedzinie górnictwa prowadzona jest od wielu lat z bardzo dobrymi rezultatami. Obecnie przykładem ponownych kontaktów może być podpisane w styczniu 2017 r. ubiegłym roku porozumienie o współpracy regionu Śląskiego z Bengalem Zachodnim oraz podpisane w kwietniu 2018 r. porozumienie o współpracy polskich firm z branży górniczej i organizacji wspierających ich inwestycje w Indiach. Liderem takiej współpracy jest Jastrzębska Spółka Węglowa, która jako największy producent węgla koksowego w UE oraz Essar Steel, jedna z wiodących firm indyjskiego przemysłu stalowego, podpisały 28 listopada 2017 r. porozumienie o długofalowej współpracy w zakresie sprzedaży i zakupu koksu produkowanego przez JSW, a wykorzystywanego w hutach Essar Steel w Indiach. Jastrzębska Spółka Węglowa prowadzi też rozmowy z Coal India Ltd. największym producentem węgla w świecie na temat świadczenia usług w zakresie odmetanowania pokładów węgla.

Source of information

Ministerstwo Energii & Profibusiness.world

Date

04-02-2019

Fotogalerie

Facebook

Page generated in 1.5737 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál