Oficerowie łącznikowi ds. imigracji: wstępne porozumienie prezydencji z PE

Oficerowie łącznikowi ds. imigracji: wstępne porozumienie prezydencji z PE

UE zacieśnia współpracę i koordynację między urzędnikami łącznikowymi oddelegowanymi przez państwa członkowskie lub przez UE do państw trzecich, gdzie zajmują się problemami związanymi z imigracją.

Przedstawiciele prezydencji Rady i Parlamentu Europejskiego osiągnęli dzisiaj nieformalne porozumienie w sprawie rozporządzenia, które poprawi funkcjonowanie europejskiej sieci urzędników łącznikowych ds. imigracji. Nieformalne porozumienie zostanie teraz przedłożone ambasadorom państw UE do zatwierdzenia w imieniu Rady.

Carmen Daniela Dan, rumuńska minister spraw wewnętrznych: "Koordynacja działań, jakie państwa członkowskie podejmują w ramach współpracy z państwami trzecimi, ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia, by odpowiedź UE na migrację była jak najskuteczniejsza. Te nowe zasady pozwolą nam optymalnie wykorzystać działalność oficerów łącznikowych w terenie, w tym w dziedzinach takich jak powroty i zwalczanie przemytu migrantów."

Nieformalne porozumienie przewiduje, że:

  • na szczeblu UE ustanowiona zostanie rada sterująca, która ma poprawić zarządzanie siecią i koordynowanie działań urzędników łącznikowych, bez naruszania kompetencji organów oddelegowujących, w celu zapewnienia skutecznej i jasnej komunikacji
  • wzrośnie rola oficerów łącznikowych w walce z przemytem migrantów
  • oficerowie łącznikowi będą gromadzić informacje, tak by pomagać państwom trzecim w zapobieganiu nielegalnej migracji i wspierać zarządzanie granicami zewnętrznymi UE
  • oficerowie łącznikowi będą również mogli pomagać państwom członkowskim w ułatwianiu powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich
  • na działalność urzędników łącznikowych ds. imigracji udostępnione zostaną środki, które będą przyznawane w porozumieniu z radą sterującą.

Informacje ogólne

Urzędnicy łącznikowi ds. imigracji są oddelegowywani przez państwa członkowskie i przez UE do państw trzecich, gdzie nawiązują i rozwijają kontakty z organami państwa przyjmującego. Chodzi o to, by lepiej można było zapobiegać nielegalnej migracji i ją zwalczać, ułatwiać powroty, zarządzać legalną migracją. W 2004 r. UE przyjęła rozporządzenie o utworzeniu europejskiej sieci urzędników łącznikowych ds. imigracji. Sieć miała pomóc koordynować ich działania w obrębie poszczególnych państw trzecich lub danego regionu.

Jednakże obecnie, gdy prawie 500 urzędników łącznikowych z państw członkowskich pracuje w ponad 100 państwach, luki w koordynacji nadal się utrzymują. Ponadto, w ramach kompleksowej reakcji UE na problem migracji, rolę urzędników łącznikowych w niektórych dziedzinach można by zwiększyć. Dlatego 17 maja 2018 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia mającego wzmocnić europejską sieć urzędników łącznikowych ds. imigracji.

Source of information

Rada Europejska & Profibusiness.world

Date

18-02-2019

Facebook

Page generated in 1.4021 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál